Százharminc éves a moravicai önkéntes tűzoltótestület. Egy évszázad   nagyon nagy idő, nemcsak az egyesület, hanem a falu, Moravica életében   is. Az önkéntes tűzoltótestület az eltelt két emberöltő alatt odaadó   lelkesedéssel végezte feladatát a nem mindig kielégitő anyagi és   társadalmi feltételek között. A cél mindig ugyanaz volt. Tűz esetén   anyagi javak és életek mentése, de méginkább a tűz megjelenésének   megelőzése

        A testület megalakulása óta ökéntes. Tagjai mindig   olyan emberek, akik szabad idejük egy részét e nemes célnak áldozták,   munkájukkal a szervezetet erősítették, tetrekészségükkel példaképül   szolgáltak a falu lakosságának. A tűzoltói hivatás apáról fiúra szállt.   Öröklődött a humánus szerep, az akarat, a tapasztalat. A százharminc év   azonban olyan sok idő, hogy a moravicai tőzoltóság történetének csak   töredékét ismerjük. A mindent felperzselő természeti elem, a tűz elleni   küzdelem százharminc éves történetének nagy részét homály fedi. Ám   hisszük, hogy az írás megőtizte kis rész megismerése is elég ahhoz, hogy   méltó emléket állítsunk e nemes feladatot vállaló egyesület százharminc   éves múltjának

        Az önkéntes tűzoltótestület alapítását igazoló   hiteles okmányt még nem találtuk meg. A legvalószinübb és   legelfogadhatóbb időpont az 1878-as év. Amelyet bizonyít a Napló című   újság 1936. augusztus 13-i száma, melyben A dunabánsági reformátusok   letelepedésének százötvenedik évfordulója címmel cikket közöl a   moravicai jubileumi ünnepség előkészületeiről és a falu történetéről.

        1926-ban   a tűzoltó testület keretében, amely a falu kultúrális életének   szervezője lett megalakult az első tűzoltó fúvószenekar majd ezt   követően a szinjátszó társulat is. A tűzoltózenekar lévén meg kell   említenünk a tűzoltó bálakat is. A legrégibb adataink az 1910 évekből   valók. Az 1928-as évtől kezdve szüreti bálat is szerveztek.

        A   tűzoltók idővel olyan erős szervezetté fejlődtek, hogy képesek voltak   rendezvényeikkel felrázni, mobilizálni a falut. A Katalin-napi,   pünkösdi, Szent István-napi, tűzoltói, durim és más bálakat előbb   kabarék, tarka műsorok; később színházi előadások követték.

        A   tűzoltótestület a falu büszkesége, a tűzoltó pedig a falusi ember egyik   példaképe volt. Tűzoltónak lenni nemcsak elismerés, hanem kitüntetés is   volt abban az időben. Sokáig a testület tisztikarát is a községi   elöljáróság képezte. A tűzoltóság élén orvos, kántortanító, gyógyszerész   vagy jegyző állt.

        1836-ban a pünkösdi ünnepekre háromnapos   ünnepséget szerveztek, melynek fénypontja, központi cselekménye a   tűzoltótestület csapatzászlajának felszentelése volt. A zászlót Sreier   Imréné, a parancsnokhelyettes felesége hímezte és szegte körül   aranysujtásos díszítéssel. Ő volt a zászlóanya is.

        1950-ben a   tűzoltókat az otthonuk épírésének a megkezdése foglalkoztatta a   legjobban. Október 8-án az építőbizottság a Sreier-féle kertet jelölte   ki a tűzoltóothon végleges helyének. Az indoklás: szép, tágas terület   áll a rendelkezésre, úgyhogy még különféle sportágak űzésére is   alkalmas.

        Az 50-es évek végén és a 60-as évek elején pionírok,   fiatalok, nők kiképzésével tömegesedett a testület, erős csapatot   szerveztek így gondolva a kellő utánpótlásra. A pionír tüzoltókkal való   foglalkozás a 80-as évek elején ért el szép eredményt, mikor a csapat   kijutott az országos versenyre, ahol jól szerepelt! Ettől kezdve a   csapataink minden jelesebb versenyen ott voltak, ahol mindíg kimagasló   eredményeket értek el.

        Testületünk életében a legjobb elért   eredmény 2003 augusztusában volt, amikor kijutott a Nemzetközi Ifjúsági   tűzoltóversenyre melyet Kapfenbergben tartottak meg. Itt a csapat   középmezőnyben végezett.

        A gyerekekkel és fiatalokkal való   foglalkozásra nagy szüksége van egész közösségünknek, a tűzmegelőzés és a   tűzoltás alkalmával. Többéves munkánk eredménye, hogy ma a falu bármely   pontjára, ahol tűz van ki tudunk vonulni és ott találunk olyan   embereket akik már megfordultak a tűzoltóknál és ismerik a tűzoltás   alapvető szabályait.

        Néhány éve testületünk a nemzetközi kapcsolatok   kiépítését tűzte ki célul, ennek eredményeként már többéves kapcsolatunk   van a Karcagi Tűzoltósággal. Több alkalommal vett részt a két egyesűlet   közös versenyeken, kiképzéseken, táborozásokon.

             A moravicai   önkéntes tűzoltó testület megalakulása óta hosszú és rögös utat tett   meg. Fejlődése folyamán az alkalmilag tevékenykedő szerény   tűzoltócsapatból egy állandó programmal működő szervezetté nőtte ki   magát. A mostani nehéz anyagi helyzet dacára is működik, él,   tevékenykedik a falu és annak polgárai javát szolgálva.